Pravidla a podmínky

Poslední aktualizace: 9. června 2020

Podmínky uvedené na této stránce upravují používání služby Promocodius.com (v této smlouvě známé jako „Promocodius“, „Společnost“, „Stránka“, „Služba“, „My“, „Námi“ nebo „Našemi“). Používáním naší služby potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli, porozuměli jim a přijali je. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, přestaňte naše stránky používat.

Hlavním jazykem Smluvních podmínek je angličtina. Pokud Promocodius.com poskytne překlad jakékoliv části Podmínek, souhlasíte s tím, že překlad je poskytován pouze pro vaši potřebu. Pokud dojde k rozporu mezi anglickou verzí Smluvních podmínek a jejím překladem, je upřednostněna anglická verze.

Financování zveřejnění

Veškeré informace uvedené na webových stránkách Promocodius.com jsou zcela zdarma a uživatel nikdy nebude muset za používání služby platit. Promocodius.com je financována na základě zvláštních dohod se společnostmi uvedenými na těchto stránkách.

Promocodius.com používá přidružené odkazy, což znamená, že dostáváme provizi za zákazníky, kteří prostřednictvím naší služby kliknou na stránky našich partnerů. Všechny odkazy na našich webových stránkách, které vedou k prodejci produktu nebo služby, jsou přidruženými odkazy. Odkazy jsou způsob měření provozu, který pochází od nás, na kterém závisí naše provize. Tyto odkazy umožňují naší službě fungovat a zůstat zdarma.

Zřeknutí se odpovědnosti

Promocodius.com nezodpovídá za dohody, které uživatel uzavírá s třetími stranami, kvalitu zboží a/nebo služeb poskytovaných třetími stranami, včetně společností, o nichž jsou informace uvedeny na našich webových stránkách.

Promocodius.com nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody, závazky nebo konflikty, které mohou vzniknout mezi prodejci a/nebo poskytovateli služeb a uživateli webu.

Promocodius.com nemůže požadovat náhradu škody ani jakoukoli formu kompenzace, ani se nemůže podílet na ztrátách a konfliktech, které vzniknou mezi vámi jako spotřebitelem a společnostmi, jejichž zboží nebo služby jste použili kliknutím na odkaz na našich stránkách.

Promocodius.com odpovídá pouze za obsah zveřejněný na těchto stránkách. Vezměte prosím na vědomí, že všechna data na našem webu slouží pouze pro informaci a jako referenci. Neustále pracujeme na aktualizaci informací, ale nemůžeme zaručit, že data budou vždy přesná.

Zpracování osobních údajů

Promocodius.com zpracovává osobní údaje v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (ONOOÚ; GDPR). Další informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Používáme cookies ke zlepšení produktivity naší služby. Další informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, naleznete v našich zásadách používání souborů cookies.

Vaše práva

Jako uživatel Promocodius.com máte právo požádat o objasnění informací, které byly shromážděny během vašeho používání našeho webu, a také požadovat průhlednost, pokud jde o to, jak zpracováváme informace. Máte také právo požadovat opravu, omezení nebo vymazání údajů, které jste od vás obdrželi, v souladu se „zákonem o osobních údajích“ a ONOOÚ (GDPR). V případě nevyřešených problémů máte právo obrátit se na vnitrostátní orgán pro ochranu údajů.

Ochrana autorských práv

Všechny informace uvedené na webových stránkách Promocodius.com jsou duševním vlastnictvím služby a spadají pod jurisdikci autorského zákona. Uživateli je zakázáno používat obsah zveřejněný na webu k získání výhod a provádění nezákonných akcí.

Změny podmínek

Promocodius.com si vyhrazuje právo změnit Podmínky dle svého uvážení. Doporučujeme proto pravidelně kontrolovat smluvní podmínky, abyste drželi krok s aktuálními podmínkami. Pokračováním v používání služby přijímáte jakékoli změny stávajících smluvních podmínek.