Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 3. června 2020

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací, pokud používáte Promocodius.com (v této dohodě také známý jako „Promocodius“, „Společnost“, „Web“, „Služba“, „My“, „Námi“ nebo „Našemi“). Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování služby. Používáním naší webové stránky tímto vyjadřujete souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.

Hlavním jazykem Zásad ochrany osobních údajů Promocodius je angličtina. Pokud poskytneme překlad jakékoliv části Zásad ochrany osobních údajů, souhlasíte s tím, že překlad je poskytován pouze pro vaši potřebu. Pokud dojde k rozporu mezi anglickou verzí Zásad ochrany osobních údajů a jejím překladem, je upřednostněna anglická verze.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Promocodius.com zpracovává osobní údaje podle obecného nařízení EU o ochraně údajů (ONOOÚ; GDPR).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše online aktivity a platí pro návštěvníky našeho webu, s ohledem na informace, které sdílí nebo shromažďují v Promocodius. Tyto Zásady se nevztahují na žádné informace shromážděné offline nebo prostřednictvím jiných kanálů, než je tento web.

Informace, které shromažďujeme

Osobní data

Osobní údaje, o jejichž poskytnutí jste požádáni, a důvody proč jste požádáni o jejich poskytnutí, vám budou objasněny v okamžiku, kdy vás požádáme o poskytnutí vašich osobních údajů.

Pokud nás přímo kontaktujete, můžeme o vás získat další informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, obsah zprávy a/nebo přílohy, které nám můžete zaslat, a jakékoliv další informace, které se nám rozhodnete poskytnout.

Když se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, shromažďujeme a ukládáme vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zasílat e-maily s tipy a novinkami. Informační zpravodaje rozesíláme pouze uživatelům, kteří potvrdili předplatné e-mailem.

Abychom vylepšili naše informační zpravodaje a vyhodnotili relevanci obsahu, shromažďujeme údaje o tom, jak předplatitelé interagují se zpravodajem.

Odběratelé se mohou kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu na konci každého informačního zpravodaje, nebo nás kontaktovat.

Data o použití

Promocodius dodržuje standardní postup při používání souborů protokolu. Tyto soubory zaznamenávají návštěvníky, kteří navštíví webové stránky. Všechny hostingové společnosti to dělají a jsou součástí analýzy hostingových služeb. Informace shromážděné soubory protokolu zahrnují adresy internetového protokolu (IP adresy), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datum a časové razítko, odkazující/výstupní stránky a případně počet kliknutí. Nejsou spojeny s žádnými informacemi, které jsou osobně identifikovatelné. Účelem těchto informací je analýza trendů, správa webu, sledování pohybu uživatelů na webové stránce a shromažďování demografických informací.

Protože neshromažďujeme osobní údaje, jako je jméno nebo adresa, nemusí být výše uvedené informace s vámi osobně spojeny.

Stejně jako jiné webové stránky, i Promocodius používá „cookies“. Tyto soubory cookies se používají k ukládání informací včetně preferencí návštěvníků a stránek na webových stránkách, které návštěvník zobrazil nebo navštívil. Tyto informace se používají k optimalizaci uživatelského prostředí, přizpůsobením obsahu naší webové stránky na základě typu prohlížeče návštěvníků nebo jiných informací. Další informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, naleznete v našich zásadách používání souborů cookies.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na web této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů všech navštívených stránek.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, Zásadami ochrany osobních údajů ani praktikami webů nebo služeb třetích stran a neneseme žádnou odpovědnost za obsah zde zveřejněný.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytovat a udržovat naše Služby, včetně sledování využívání našich Služeb.
 • Chcete-li spravovat své požadavky: upravovat a spravovat vaše žádosti vůči nám.
 • Poskytovat vám zprávy, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat.

Uložení vašich osobních údajů

Shromážděné informace jsou uloženy v pečlivě vybraných třetích společnostech, které mají procesy, které uplatňují ONOOÚ (GDPR) a které nikdy nepředávají shromažděné informace. Údaje o používání naší webové služby jsou uloženy v Google Analytics. E-maily a informace o použití zpravodaje jsou uloženy v Mailerlite. Informace uložené těmito třetími stranami se řídí podle Zásad ochrany osobních údajů třetích stran.

Společnost bude vaše osobní údaje ukládat, dokud je to nezbytné pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše informace, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozovnách společnosti a na všech dalších místech, kde se nacházejí strany účastnící se zpracovávání. To znamená, že tyto informace mohou být předávány - a udržovány v počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, následované předložením těchto informací, představuje váš souhlas s tímto přenosem.

Společnost podniká všechny přiměřeně nezbytné kroky k zajištění toho, aby se s vašimi údaji zacházelo bezpečně v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Nebudou předány žádné organizaci ani zemi, pokud nebudou přijata vhodná kontrolní opatření.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se společnost účastní fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje předány třetí straně a mohou se na ně vztahovat jiné Zásady ochrany osobních údajů.

Vymáhání práva

Společnost může být povinna zveřejnit vaše osobní údaje za určitých podmínek, například pokud to vyžadují právní předpisy nebo veřejné orgány (např. Soud).

Další právní požadavky

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v přesvědčení, že je tato akce nezbytná pro:

 • Dodržování zákonné povinnosti
 • Ochranu a hájení práva nebo vlastnictví společnosti
 • Zabránění nebo vyšetřování možného provinění souvisejícím s používáním Služby
 • Ochranu uživatele Služby nebo veřejnost

Bezpečnost vašich osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale mějte na paměti, že žádný způsob přenosu na internetu nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Práva na ochranu osobních údajů CCPA (Neprodávejte moje osobní údaje)

Podle CCPA mají spotřebitelé v Kalifornii mimo jiné právo:

 • Požádat, aby podnik, který shromažďuje osobní údaje spotřebitele, zveřejnil kategorie a konkrétní části osobních údajů, které podnik o spotřebitelích shromáždil.
 • Požádat, aby firma odstranila veškeré osobní údaje o spotřebiteli, které firma shromáždila.
 • Požádat, aby firma, která prodává osobní údaje spotřebitele, neprodávala osobní údaje spotřebitele.

Pokud podáte žádost, máme na vás měsíc. Pokud si chcete některá z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás.

Práva na ochranu údajů ONOOÚ (GDPR)

Rádi bychom se ujistili, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Každý uživatel má právo na:

 • Právo na přístup - Máte právo vyžádat si kopie svých osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.
 • Právo na opravu - Máte právo požádat o opravu všech informací, o kterých si myslíte, že jsou nepřesné. Máte také právo požádat o doplnění informací, o kterých si myslíte, že jsou neúplné.
 • Právo na vymazání - Máte právo požádat, abychom za určitých podmínek vymazali vaše osobní údaje.
 • Právo omezit zpracování - Máte právo požádat, abychom za určitých podmínek omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo protestovat proti zpracování - Za určitých podmínek máte právo protestovat proti našemu zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost dat - Máte právo požádat, abychom za určitých podmínek přenesli shromážděná data do jiné organizace nebo přímo k vám.

Pokud podáte žádost, máme na vás měsíc. Pokud si chcete některá z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Můžeme čas od času aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Budeme vás informovat o jakýchkoli změnách Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, zda neobsahují jakékoli změny. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou platné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.