Regulamin

Zasady i Warunki Korzystania

 • Prosimy o dokładne zapoznanie się z całym dokumentem warunków użytkowania, który przedstawia następujące zasady. Poprzez wejście na stronę podlegają Państwo tym warunkom. Jeśli nie zgadzają się Państwo aby podlegać warunkom użytkowania, prosimy nie korzystać z tej Strony Internetowej.

 • W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących kuponów, kodów promocyjnych lub innych powiązanych niedogodności z linkami dostępnymi na Stronie prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta dostępnym pod adresem e-mail: mail@promocodius.com. Nasze przyjazne i profesjonalne centrum obsługi klienta dostępne jest 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

 • Nasza firma nie sprzedaje żadnych kuponów oraz kodów zniżkowych, ale dostępne są one dla każdego Użytkownika na Stronie. Nasza firma dostarcza swoje usługi jako pośrednik między kupującymi i sprzedawcami. Jakiekolwiek fałszerstwo, manipulacja oraz powielanie kuponów i kodów promocyjnych ze Strony jest zabronione. Strona może wystąpić na drogę sądową aby przeciwdziałać nielegalnemu użyciu ofert prezentowanych na Stronie.

 • Nasze oferty ważne są tylko wtedy jeśli znajdują się na Stronie oraz tracą ważność z momentem usunięcia ze Strony. Nasza firma nie gwarantuje ofert z najniższymi cenami oraz nie wyklucza błędów w cenie. Prosimy pamiętać, że nawet w sytuacji kiedy niektóre kupony utworzone są tak aby skorzystać z nich częściej niż raz, kod promocyjny, którego Państwo używają, powinien różnić się przy każdym użyciu. Prosimy o przejście na naszą Stronę Internetową aby uzyskać aktualne kody promocyjne.

 • Na Stronie znajdują się kody promocyjne dla różnego typu sklepów. Prosimy o wybranie najlepszych ofert, które Państwa interesują, skopiowanie kodu zniżkowego oraz przejście do sklepu internetowego, w których chcą Państwo dokonać zakupu.

Prawa i Obowiązki

 • Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników dotyczące informacji dostępnych na Stronie. Opisy produktów oraz usług dostępnych na stronie oparte są o informacje dostarczone nam przez naszych partnerów. Wszystkie zdjęcia, filmy video, znaki firmowe oraz inne znaki lub symbole związane z produktami zamieszczone na Stronie, pokazane są aby przedstawić Użytkownikowi informacje o produkcie, usłudze oraz jego cechach. Nie gwarantujemy poprawności informacji zawartych w fotografiach oraz ilustracjach dostarczonych nam przez naszych partnerów. Materiały zawarte na Stronie mogą zostać zmienione w każdym momencie poprzez odpowiednie działania naszych partnerów. Nie dajemy pewności ani gwarancji, że informacje dostarczone nam przez naszych partnerów są aktualne, oraz nie bierzemy odpowiedzialności za problemy powstałe po zmianie okoliczności, materiałów lub innych informacji które mogą wpłynąć na poprawność informacji na Stronie.

 • O ile nie zaznaczono inaczej, odwoływanie się do jakiegokolwiek produktu, usługi, łącza hipertekstowego do stron trzecich lub inne informacje takie jak znak towarowy, nazwa marki, dostawca nie sugeruje naszego poparcia, sponsorowania i rekomendacji w zamieszczonych linkach. Zamieszczane są one wyłącznie dla wygody Użytkowników.

Obowiązujące Prawo

 • Warunki użytkowania oraz każde inne prawo, polityka oraz przewodniki załączone jako odniesienia powstaną w zgodzie i są regulowane przez prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej w sposób aby uniknąć jakichkolwiek niezgodności w prawie.

Linki do i z Innych Stron

 • W miejscach, gdzie Strona Internetowa zawiera linki do stron trzecich oraz do źródeł dostarczonych przez strony trzecie (razem zwane jako ''Inne Strony''), Inne Strony są połączone aby udostępnić Państwu informacje tylko i wyłącznie dla Państwa wygody. Nie kontrolujemy, nie akceptujemy oraz nie bierzemy odpowiedzialności za Inne Strony (włączając w to, bez wyjątku, odniesienia do mediów społecznościowych takich jak Facebook). Nie bierzemy także odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia jakie mogą wynikać z ich użycia. Jeśli zdecydują się Państwo wejść na którąś ze stron trzecich połączoną ze Promocodius.com, Państwo ponoszą całkowite ryzyko.

 • Nasza firma nie jest odpowiedzialna za trafność, legalność, poprawność materiałów oraz przestrzeganie praw autorskich jakiejkolwiek z usług oraz informacji dostarczonych nam przez Połączone Strony.

 • Ponieważ nie kontrolujemy bezpieczeństwa w Internecie lub w innych sieciach, których Używają Państwo aby wejść na stronę Promocodius.com, nie bierzemy odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji, które są transmitowane. Nasza firma nie jest odpowiedzialna za utratę informacji podczas przesyłania danych.

Informacje Mogące Ulec Zmianie

 • Jakakolwiek informacja na Stronie może zawierać techniczne niedoskonałości lub błędy typograficzne. Co więcej, od czasu do czasu infromacje mogą się zmieniać bez żadnej notyfikacji.

Dostępność

 • Nie gwarantujemy ciągłej dostępności Strony oraz nie akceptujemy odpowiedzialności za brak dostępu spowodowane okolicznościami poza naszą kontrolą (włączając jakiekolwiek błedy ze strony dostawcy Internetu lub programów komputerowych)

Ograniczenia

 • W żadnym wypadku nasza firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek uszkodzenia (włączając w to, bez wyjątków, szkody w utracie danych z powodu przerw w funkcjonowaniu Strony) wywołane korzystaniem ze strony, nawet jeśli pracownicy naszej firmy zostali poinformowani ustnie lub pisemnie o możliwości zajścia takowych szkód. Ponieważ prawo niektórych państw nie zezwala na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności prawnej za szkody wtorne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

Jakość Produktów, Zwroty, Gwarancje oraz Śledzenie Paczki

 • Nasza firma nie bierze odpowiedzialności za jakość produktów zakupionych poprzez użycie kuponów rabatowych oraz ofert zamieszczonych na Stronie. W takim przypadku, jakiekolwiek roszczenia powinny być kierowane bezpośrednio do dostawcy produktu lub usług.

 • Ponieważ nie dostraczamy ani produktów ani usług bezpośrednio, nie bierzemy odpowiedzialności za potencjalne zwroty produktów. Przed dokonaniem zakupów, zalecane jest aby sprawdzić czy polityka zwrotów jest zgodna z Państwa wymaganiami.

 • Nasza firma nie jest odpowiedzialna za opóźnienia oraz dodatkowe koszty podczas wysyłki przedmiotów. Nie jesteśmy firmą wysyłającą produkty ani nie oferujemy ich dostawy. Gwarancja dostarczana jest i realizowana przez producenta, w żadnym wypadku nie przez firmę nasza firma.

Cookies

 • Nasza strona internetowa używa plików ''cookies'', które są niewielkimi infomacjami tekstowymi tworzonymi na komputerze Użytkownika umożliwiającymi zbieranie informacji na temat daty i czasu ostatniej wizyty. Użytkownik ma możliwość zapobiegnięcia utworzenia plików cookies poprzez wybranie odpowiedniej opcji w przeglądarce. W żadnym wypadku firma nasza firma nie jest odpowiedzialna za deaktywację plików cookies, które zakłócają poprawne funkcjonowanie Strony.

Prawa i Obowiązki Klienta

 • Korzystanie z jakiejkolwiek usługi na Stronie oznacza zgodę i akceptację Klienta na wszystkie warunki użytkowania. Jeśli chcą Państwo otrzymywać regularne wiadomości z najlepszymi ofertami i promocjami, istnieje możliwość zapisania się do newslettera. Mogą Państwo zarejestrować się bezpłatnie poprzez wprowadzenie wymaganych informacji w formularzu aplikacyjnym. Jeśli istnieją Państwo na liście a chcą Państwo zrezygnować z subskrypcji, prosimy o wysłanie wiadomości email „zrezygnuj z subskrypcji“ .

 • Kody promocyjne, które oferujemy są imienne lub na okaziciela. Można przekazać je dowolnej osobie ale zabrania się ich sprzedaży.

 • Zabrania się użycia robotów lub jakichkolwiek mechanizmów stworzonych do przechowywania, zmiany, duplikowana, manipulacji zawartości Strony bez pisemnej zgody ze strony nasza firma.

Dobra Intelektualne oraz Materialne

 • Promocodius.com jest domeną zarejestrowaną przez nasza firma. Domena ta nie może zostać użyta bez określonej zgody przez osoby trzecie, które nie są połączone z pozostałymi serwisami internetowymi należącymi do nasza firma.

 • Nasza firma rości sobie wszelkie prawa do zawartości Strony, wyglądu oraz kodu źródłowego strony. Ta informacja prawna, nie ograniczająca się tylko do konceptu, układu graficznego, pomysłu, logotypów, grafiki, opublikowana na stronie Promocodius.com pozostaje wyłączną własnością nasza firma.

 • Wszystkie prawa chronione są przez obecne prawo ustawodawcze dotyczące dóbr intetektualnych oraz materialnych.

 • Reprodukcja (z wyjątkiem czasowego pobrania ze Strony Internetowej na dysk twardy Użytkownika lub upoważniony serwer) kopiowanie, użycie, dystrybucja, ponowne użycie, wykorzystanie, tworzenie dodatkowych kopii,transmisja, modyfikacja, usuwanie lub jakiekolwiek inne działania w każdej formie oraz sposobie nie mogą zostać podjęte bez wcześniejszej, pisemnej zgody firmy nasza firma

 • Każde bezprawne użycie materiałów umieszczonych na Stronie może pogwałcić prawa autorskie, prawa o znakach handlowych, regulacje prawne dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych, regulacje dotyczące komunikacji oraz prawo Rzeczpospolitej Polskiej

 • Nasza firma nie przyznaje żadnych licencji ani praw do autroryzacji dóbr intelektualnych lub jakiegokolwiek mienia afliantom, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio.

Logotypy sklepów należą do właścicieli sklepów. Umieszczanie ich na naszej stronie internetowej nie oznacza roszczeń do praw autorskich. Jeśli uważają Państwo, że którekolwiek logotypy nie powinny były znaleźć się na naszej stronie, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: mail@promocodius.com.